top of page

DADES IDENTIFICATIVES

 

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l'empresa titular d'aquesta web ca  FRANCESC XAVIER RIFÀ ROMAGOSA, d'ara endavant EL TITULAR amb domicili a 08160-Montmelo (Barcelona), C/Colom, 17, i amb número de DNI 35-83-8. -bb3b-136bad5cf58d_

 

I - USUARIS:

 

L'accés i/o ús d'aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d'usuari, acceptant des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap mena de reserva, aquestes condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin , modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

 

II - ÚS DEL LLOC WEB, ELS MEUS SERVEIS I CONTINGUTS:

 

L'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web i els seus serveis i continguts sense contradir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, queda prohibit l'ús del web amb finalitats il·lícites o lesives contra EL TITULAR o qualsevol tercer; o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web.

 

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o d'imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

 

 • La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es tingui autorització dels seus titulars legítims o resulti legalment permès.

 • Qualsevol vulneració dels drets d'EL TITULAR o dels seus titulars legítims sobre aquests.

 • El seu ús per a tot tipus de finalitats comercials o publicitàries, diferents de les estrictament permeses.

 • Qualsevol intent d'obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent del que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s'utilitzin a la xarxa, sempre que aquests no causin perjudici al lloc web d'EL TITULAR

 

III - MODIFICACIÓ UNILATERAL:

 

EL TITULAR podrà modificar unilateralment i sense avís previ, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i disseny del lloc web, així com modificar o eliminar els serveis, continguts i condicions d'accés i/o ús del lloc web.

 

IV - HIPERENLLAÇOS:

 

L'establiment de qualsevol 'hiperenllaç' entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc web d'EL TITULAR estarà sotmès a les condicions següents:

 

 • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web de EL TITULAR.

 • Qualsevol vulneració dels drets d'EL TITULAR o dels seus titulars legítims sobre aquests.

 • La pàgina web de la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a EL TITULAR.

 • Sota cap circumstància, EL TITULAR serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l'hiperenllaç, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquestes.

 

V - EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS:

 

EL TITULAR no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ser causa de:

 

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.

 • La manca dutilitat, adequació o validesa del lloc web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.

 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts.

 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.

 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a aquestes Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l'ordre públic, del lloc web, dels seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis presentats per tercers i llocs que estiguin a la disposició dels usuaris al lloc web.

 • L'incompliment per part de tercers de les respectives obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

 

VI - DURADA:

 

La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis que es presten és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l'anterior, EL TITULAR es reserva el dret d'interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l'integrin, en els mateixos termes que es recullen a la condició tercera.

 

VII - PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

 

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas de qualsevol usuari o un tercer consideri que ha produït una violació dels seus drets legítims per a la introducció d'un determinat contingut al Web, haurà de notificar aquesta circumstància a EL TITULAR indicant :

 

 • Dades personals de linteressat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de linteressat, haurà dindicar la representació amb la qual actua.

 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web.

 • Acreditació dels drets de propietat intel·lectual esmentats.

 • Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

 

La marca EL TITULAR i les corresponents marques gràfiques són totes marques registrades i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l'autorització del titular. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de la seva exclusiva responsabilitat.

 

VIII - LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

 

Aquestes Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola i europea vigents.

 

EL TITULAR i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre acte que li pogués correspondre, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari per a totes les qüestions que poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de tot allò que aquí sestableix. En cas que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, EL TITULAR i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre acte que li pogués correspondre, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Granollers (Barcelona).

IX - CONDICIONS DE LA RESERVA / CONDICIONS DE LA RESERVA / BOOKING CONDITIONS

 

 

 

Procés de contractació:
Per fer una reserva a través d'aquest lloc haurà de seguir els passos següents:

.
1. Introducció de les dates dentrada i sortida.
2. Es mostren les opcions de reserva disponibles (amb electricitat/sense electricitat).
3. Un cop seleccionat el tipus de reserva, podreu veure el preu total de la vostra reserva.

4. Seguidament heu d'emplenar les Caselles amb: nom, mail, telèfon i matricula del vehicle.
5. Així mateix se us informarà de la política de pagament i cancel·lació.

Se us demanaran dades de targeta de crèdit per fer el pagament de la reserva.
6. El procés de reserva es finalitza acceptant les condicions de la reserva.
7. Enviament de confirmació de la reserva via email. El correu electrònic conté la informació relativa a la reserva i els codis de les portes per poder accedir amb el seu vehicle oa peu.

El document electrònic en què es formalitza la reserva, serà arxivat i podrà ser accessible, realitzant la sol·licitud oportuna. De tota manera, us recomanem desar el correu electrònic de confirmació de la vostra reserva.

Idiomes:
El procés de reserva es podrà fer en idioma, Espanyol, anglès, alemany i francès.

Preu:
Els preus facilitats al lloc web estan expressats en euros i porten el 21% d'IVA inclòs.

Disponibilitat:

La disponibilitat de les ofertes ofertes per Àrea Pineda a través de les pàgines web pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que Àrea Pineda actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquell moment, l'usuari no podria continuar amb la reserva.

Pagament:
El pagament de l'allotjament es farà amb targeta el dia de la reserva a la nostra web.

Política de modificació o cancel·lació:
Durant el procés de reserva se us informarà de les condicions de cancel·lació.

Modificacions i cancel·lacions gratuïtes fins a les 17.00 h del dia d'arribada. Passada aquesta hora, les modificacions no estan permeses, i les cancel·lacions suposaran el cobrament de la primera nit a la targeta de crèdit facilitada.

No s´acceptarà cap reserva a Àrea Pineda si no s´ha emplenat correctament la informació requerida.

L'anul·lació voluntària de la reserva s'ha de sol·licitar a info@areapinedademar.net. S'entendrà com a data d'anul·lació la data de recepció del correu electrònic

Protecció de dades:

Les dades que ens faciliti durant el procés de reserva seran utilitzades per poder gestionar el procés indicat i possibilitar la seva estada a l'allotjament escollit, així com per contactar amb vostè, i es tractaran d'acord amb el que estableix la llei vigent de la Llei Orgànica de Protecció de Dades ( Llei Orgànica 3/2018).

bottom of page